INSTALLATION > WAVE, 2021

Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021
Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021
Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021
Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021
Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021
Wave
Paper, cardboard, pigment print
Dimensions variable
2021

"Wave" consists of torn cardboard/paper rolls and Nepalese handmade kahari paper, which, like colored waves, wash down from the walls and into the exhibition space. The work also includes individual images in pigment prints.
These images show smoke from sweeping wildfires.
Wave takes its starting point from nature's rebellion and the paradigm shift that is taking place right now. A paradigm shift that calls for us human animals to coexist with Nature instead of ruling.

"Wave" består af revede pap/papirruller og nepalesisk håndlavet kaharipapir, der som farvede bølger skyller ned fra vægge og ud i udstillingsrummet. I værket indgår enkelte billeder i pigmentprint.
Disse billeder viser røgen fra omsiggribende naturbrande.
Wave tager sit udgangspunkt i naturens oprør og i det paradigmeskifte, der finder sted netop nu. Et paradigmeskifte, der kalder på menneskets ydmyghed overfor naturen, og på at vi bør sameksistere i stedet for at herske.